De investering waard..

Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in uw bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’; vaak een belangrijk selectiecriterium voor aanbestedende partijen. Bovendien vinden jonge werknemers (zoals de millennials) maatschappelijke betrokkenheid