Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in uw bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’; vaak een belangrijk selectiecriterium voor aanbestedende partijen. Bovendien vinden jonge werknemers (zoals de millennials) maatschappelijke betrokkenheid één van de belangrijkste redenen om voor een bedrijf te kiezen. Niet onbelangrijk in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt!

Maar werknemers met autisme leveren u ook op een andere manier voordeel op: bedrijven waar openlijk gesproken kan worden over beperkingen, kennen een betere werksfeer. Dit heeft minder verzuim door stress en ziekte tot gevolg.

Bovendien stimuleert openheid over zaken die niet zo makkelijk gaan álle werknemers om serieus na te denken over hoe zij optimaal kunnen presteren. Dat is pure winst.

De investering waard..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *