No risk polis: voor arbeidsgehandicapte werknemers die uitvallen door ziekte betaalt het UWV soms een groot deel van de loonkosten. Voor een werknemer die een Wajong-uitkering krijgt, of ooit heeft gekregen, geldt de no-riskpolis tot zijn pensioen.

loonkostensubsidie: hiervoor kunnen werkgevers in aanmerking komen als als zij mensen met een arbeidsbeperking – voor wie de gemeente verantwoordelijk is – in dienst nemen.

 loondispensatie: als een Wajonger door zijn of haar beperking minder productief is, vult het UWV het salaris aan tot minimaal vijfenzeventig procent van het minimumloon.

jobcoaches: In principe vergoeden UWV of de gemeente de inzet van jobcoaches tot maximaal drie jaar. Werkgevers kunnen ook een vergoeding te krijgen voor eigen inzet van jobcoaching (interne jobcoach).

Quotum Arbeidsgehandicapten:  Het bedrijfsleven en de overheid moeten zorgen voor voldoende banen voor arbeidsgehandicapten. Het bedrijfsleven moet zorgen voor 100.000 banen voor deze doelgroep en de overheid voor 25.000 banen. Het quotum houdt in dat elk bedrijf met meer dan vijfentwintig werknemers wordt verplicht om minimaal vijf procent van de banen te laten vervullen door arbeidsgehandicapte werknemers.

Beschutte werkplekbeschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben op de werkvloer meer begeleiding en meer aanpassingen nodig dan van een reguliere werkgever kan worden verwacht.  Sinds 1 januari 2015 moeten gemeenten beschut werk aanbieden. Dat kan bij de gemeente zelf zijn, maar ook bij een sociaal werkbedrijf of een reguliere werkgever. Beschut werk valt niet onder de zogeheten banenafspraak.

Wet en regelgeving

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *