Disclaimer & Privacy beleid

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Perspectief Zeeland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Perspectief Zeeland aanvaardt gen aansprakelijkheid over enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde documenten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Perspectief Zeeland geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op de websites.

Privacybeleid

De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden in het kader van onze contacten of eventueel voor het verzenden van een nieuwsbrief. De gegevens zullen in geen geval aan derden verstrekt worden.